Blog Rotterdamse Orgeldagen: Beduusd op een goede manier

A blog post from October 11, 2013 ·

Deze week blog ik voor de Rotterdamse Orgeldagen! Deel 2: mijn nabeschouwing van De Stille Film: Het Lam Gods Verklankt.

Lam Gods_detail

Beduusd
“Je kijkt helemaal beduusd,” wordt mij gezegd als de zaallichten na afloop van De Stille Film: Het Lam Gods Verklankt weer zijn aangegaan. De meeste bezoekers staan nog na te praten over wat ze net gehoord en gezien hebben. Want dat was niet alleen een concert, maar ook een visueel avontuur. Voor het koor van de kerk staat een groot scherm opgesteld, waarop het wereldberoemde altaarstuk Het Lam Gods van de Gebroeders van Eijck tot in detail wordt getoond. Vooral de gelaatsuitdrukkingen van de vele personages krijgen veel meer diepgang als ze zo dichtbij en zo uitvergroot zijn. Hoewel digitaal gemonteerd, is het een mooi moment als halverwege het concert het altaarstuk opengaat en de binnenpanelen zichtbaar worden. Het opengaan van het altaarstuk zul je nooit in het echt meemaken, maar is wel hoe het gebruikt behoorde te worden. Lang leve de verworvenheden van het digitale tijdperk!

Ontzagwekkende en heldere klanken
Een rijkdom aan verworvenheden is ook te horen op het gebied van orgelmuziek tijdens het concert. Links van het scherm bespeelt Anton Doornhein een gesampled orgel. Deze draagt de klanken van een achttiende-eeuws orgel in zich, opgenomen en via een computer gelinkt aan het instrument waarop hij stukken van Bach ten gehore brengt. Deze koralen worden afgewisseld met improvisaties op het vaste orgel van de Citykerk. Op dit orgel, aan de rechterzijde van het projectiescherm, brengt Hayo Boerema vanuit de donkerte een grote variatie aan klanken ten gehore. De improvisaties vormen gedurende het concert steeds meer een eenheid met de getoonde details op de panelen. De koningen die van heinde en verre op hun paarden aankomen om het Lam te bewonderen weerklinken als een heuse parade. De Heer des Heeren wordt omlijst door ontzagwekkende dreunen, die door de organist met inzet van heel zijn lichaam worden geproduceerd. Uiteindelijk wordt de Heilige Geest ingeluid door harmonieuze en heldere klanken. Door de levendige interactie tussen beeld en geluid, en tussen de verschillende stijlen van orgelmuziek was ik inderdaad beduusd geraakt. Maar op een goeie manier. Zo’n manier waar ik nog vaak aan terug zal denken.

Voor meer informatie, check de site van de Rotterdamse Orgeldagen en van dit evenement!
Afbeelding: Detail Het Lam Gods, altaarstuk door Gebroeders van Eijck (1432), St. Baafskathedraal Gent.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s