Book Reviews

dNBG essay: religie en wetenschap, eeuwige vijanden?

Als je met de voorbereidingen voor een nieuwe tentoonstelling bezig bent, zie je het onderwerp hiervan ineens overal. Zo ook met het onderwerp van de volgende tentoonstelling waar ik als conservator aan werk: religie en wetenschap.

De conflictthese – de harde tweedeling tussen religie en wetenschap – werd jarenlang voor waar aangenomen: hardnekkige geloofsovertuigingen zouden afbreuk doen aan wetenschappelijke integriteit. Maar moet dat idee niet worden bijgesteld? Aan de hand van drie boeken, bracht ik in een essay deze werelden dichter bij elkaar.

De besproken boeken zijn: het non-fictie boek van David Hitchens and James Ungureanu, Of Popes and Unicorns. Science, Christianity, and how the Conflict Thesis fooled the World (2021); en twee romans: Bonnie Garmus, Lessons in Chemistry (2021) en Yaa Gyasi, Transcendent Kingdom (2020).

Het resulterende essay “Religie en Wetenschap Eeuwige Vijanden? Ontleding van een Hardnekkig Idee” werd gepubliceerd in het oktober nummer van De Nederlandse Boekengids en is (met abonnement) ook online te lezen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: